Túi Vải Không Dệt

Túi rượu vang

24

Túi vải không dệt có quai xách Định lượng: 80gsm/ 100 gsm/ 120gsm Màu sắc: đủ màu Thích hợp cho giới trẻ

Túi vải quảng cáo

23

Túi vải không dệt có quai xách Định lượng: 80gsm/ 100 gsm/ 120gsm Màu sắc: đủ màu Thích hợp cho giới trẻ

Túi vải xinh

22

Túi vải không dệt có quai xách Định lượng: 80gsm/ 100 gsm/ 120gsm Màu sắc: đủ màu Thích hợp cho các dịch vụ mua sắm tiêu dùng

Túi vải ngân hàng

21

Túi vải không dệt có quai xách Định lượng: 80gsm/ 100 gsm/ 120gsm Màu sắc: đủ màu

Túi vải đựng tiền xu

20

Túi vải không dệt có quai xách Định lượng: 80gsm/ 100 gsm/ 120gsm Màu sắc: đủ màu

Túi vải xếp 2 ngăn

19

Túi vải không dệt có quai xách Định lượng: 80gsm/ 100 gsm/ 120gsm Màu sắc: đủ màu

Túi đựng giày

18

Túi vải không dệt có quai xách Định lượng: 80gsm/ 100 gsm/ 120gsm Màu sắc: đủ màu

Túi vải siêu thị

17a

Túi vải không dệt có quai xách Định lượng: 80gsm/ 100 gsm/ 120gsm Màu sắc: đủ màu Thích hợp cho các dịch vụ mua sắm tiêu dùng