Túi vải xinh

22 Túi vải xinh
Túi vải không dệt có quai xách

Định lượng: 80gsm/ 100 gsm/ 120gsm

Màu sắc: đủ màu

Thích hợp cho các dịch vụ mua sắm tiêu dùng

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>